NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Forskere/Post doktorer ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Mehandzhiyski, Aleksandar 735 K5-239 aleksandar.mehandzhiyski@ntnu.no Brian Grimes
Norrman, Jens 73594127 K5-324 jens.norrman@ntnu.no Johan Sjöblom
Simon, Sebastien 735 91657 PFI-3406 simone@nt.ntnu.no Johan Sjöblom
Wei, Duo 735 97762 PFI-3407 duo.wei@ntnu.no Johan Sjöblom

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 5/11/2016 10:50:58 AM