NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Forskere/Post doktorer ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Mehandzhiyski, Aleksandar 735 K5-336 aleksandar.mehandzhiyski@ntnu.no Brian Grimes
Mhatre, Sameer 735 PFI-3205 sameer.mhatre@ntnu.no Johan Sjöblom
Norrman, Jens 73594127 K5-324 jens.norrman@ntnu.no Johan Sjöblom
Simon, Sebastien 735 91657 PFI-3406 simone@ntnu.no Johan Sjöblom
Subramanian, Sreedhar 735 97762 PFI-3407 sreedhar.subramanian@ntnu.no Johan Sjöblom

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 5/12/2017 2:16:06 PM