NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Forskere/Post doktorer ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Gawel, Bartlomiej 735 94017 K5-336 bartlomiej.gawel@chemeng.ntnu.no Ikke oppført
Norrman, Jens 73594127 K5-324 jens.norrman@ntnu.no Johan Sjöblom
Nourani, Meysam 735 94149 K5-326 meysam.nourani@ntnu.no Gisle Øye
Simon, Sebastien 735 91657 PFI-3406 simone@nt.ntnu.no Johan Sjöblom
Wei, Duo 735 97762 PFI-3407 duo.wei@ntnu.no Johan Sjöblom

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 11/23/2015 1:44:27 PM