NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Forskere/Post doktorer ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Gawel, Bartlomiej 735 94017 K5-336 bartlomiej.gawel@chemeng.ntnu.no Ikke oppført
Norrman, Jens 73594127 K5-324 jens.norrman@ntnu.no Johan Sjöblom
Simon, Sebastien 735 91657 PFI-3406 simone@nt.ntnu.no Johan Sjöblom
Wei, Duo 735 97762 PFI-3407 duo.wei@ntnu.no Johan Sjöblom

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 2/5/2016 11:44:39 AM