NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Stipendiater ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Bertheussen, Are 735 K5-326 are.bertheussen@ntnu.no Johan Sjöblom
Bin Ismail, Ahmad Shamsulizwan 73550339 K5-340 ahmad.shamsulizwan.ismail@ntnu.no Brian Grimes
Dudek, Marcin 735 K5-336 marcin.dudek@ntnu.no Gisle Øye
Rodriguez Fabia, Sandra 735 PFI sandra.r.fabia@ntnu.no Kristofer Paso
Ruwoldt, Jost 735 K5-326 jost.ruwoldt@ntnu.no Kristofer Paso
Subramanian, Sreedhar 735 97762 PFI-3407 sreedhar.subramanian@ntnu.no Johan Sjöblom

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 2/17/2017 8:42:04 AM