NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Stipendiater ved Kolloid og polymerkjemi
Navn Telefon Rom/Sted E-post Veileder
Bertheussen, Are 735 PFI-3408 are.bertheussen@ntnu.no Johan Sjöblom
Bin Ismail, Ahmad Shamsulizwan 73550339 K5-340 ahmad.shamsulizwan.ismail@ntnu.no Brian Grimes
Dudek, Marcin 735 K5-336 marcin.dudek@ntnu.no Gisle Øye
Hjartnes, Tomas 735 PFI-3401 thomas.hjartnes@ntnu.no Johan Sjöblom
Rodriguez Fabia, Sandra 735 PFI-3401 sandra.r.fabia@ntnu.no Kristofer Paso
Ruwoldt, Jost 735 PFI-3408 jost.ruwoldt@ntnu.no Kristofer Paso

Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@ntnu.no, Sist oppdatert 5/12/2017 2:16:06 PM