Til NTNUs hovedside NTNU's førsteside Institutt for kjemisk prosessteknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 
Johan  Sjöblom
 
Stilling: Professor
Arbeidssted: Institutt for kjemisk prosessteknologi
Faggruppe: Kolloid og polymerkjemi
Rom/Sted: K5-333
Telefon: 735 95505
Faksnummer: 735 95047
Mobilnummer: 90586028
Epost: Johan.Sjoblom@ntnu.no
Epostgruppe: alle-ikp-vit
 

Oppgavetittel:  

Publikasjoner: Søk i Kristin

Personlig hjemmeside:  

cool link:  

 

 


Redaktør: Ingeniør Frode Sundseth, Kontaktadresse: Frode.sundseth@chemeng.ntnu.no, Sist oppdatert 1/3/2018 3:42:57 PM